Vihersuunnittelu

Kestävässä suunnittelussa otetaan huomioon paikan olosuhteet, luonnon prosessit sekä kasvilajien yksilölliset ominaisuudet.

Kasvilajeilla on eri vaatimukset kasvupaikan suhteen. Kasvupaikan olosuhteet muodostuvat useasta tekijästä. Paikallis- sekä mikroilmastollisiin olosuhteisiin vaikuttavat kasvupaikan ja sen ympäristön lämpö-, valo-, tuuli- sekä vesiolosuhteet. Kasvupaikkaolosuhteisiin vaikuttaa myös kasvupaikan topografia sekä oleva kasvillisuus. Ilmastollisten olosuhteiden lisäksi maaperän ominaisuudet vaikuttavat suoraan kasvien kasvuedellytyksiin ja sitä kautta kasvilajien valintaan.

Ammattitaitoiseen kasvillisuuden suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä saadaan selkeitä kustannussäästöjä niin perustamiskustannuksissa kuin hoitokustannuksissa.

Suunnittelulla vaikutetaan kasvillisuuden helppohoitoisuuteen, joten ennen suunnittelun aloittamista on tärkeää määritellä kasvillisuuden hoitoon olemassa olevat resurssit. Oikeat kasvivalinnat takaavat helppohoitoisen ja vehreän ympäristön josta on iloa ympäri vuoden.


ISTUTUSSUUNNITELMA - Helppohoitoinen Metsäpuutarha Meilahden arboretum - Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR)

meilahden_arboretum_perennasuunnitelma_3.jpg

ISTUTUSSUUNNITELMA - Kuivan paikan preeriatyyppinen istutus kiertoliittymä Kannelmäki - Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR)