Pihasuunnittelu

Neuvontakäynti

Neuvontakäynnin aikana käymme suullisesti läpi ennalta miettimiäsi ongelmakohtia. Noin 1 - 1,5 tunnin mittaisella tonttikäynnillä saat neuvoja esimerkiksi kasvivalintoihin, tilankäyttöön tai vinkkejä puutarhan helppohoitoisuuden lisäämiseksi. Tarvittaessa annan myös opastusta kasvien hoitoon. Neuvontakäynti auttaa sinua jäsentämään ja näkemään puutarhan monet mahdollisuudet.

Neuvontakäynnin pohjalta voit halutessasi tilata pihaluonnoksen, pihasuunnitelman tai esimerkiksi istutussuunnitelmia.

Neuvontakäynti + pihaluonnos

Käsin piirretty pihaluonnos mittakaavassa 1:100 tai 1:200. Käsin piirretty pihaluonnos soveltuu sinulle joka tarvitset ammattilaisen apua pihalle tulevien toimintojen sijoitteluun tai esimerkiksi sinulle kenellä on vanha piha joka kaipaa kohennusta. Käsin piirretty pihaluonnos ei sovellu urakka-asiakirjaksi kun haluat kilpailuttaa toteutuksen useammalla viherrakentajalla.

Pihaluonnoksen sisältö:

  • pihan toimintojen sijoittelu
  • kasvityypit/kasvilajit pääpiirteittäin, esitetään suomenkielisin nimin
  • suunnitelman sisältämät pintameriaalit nimetään

Pihaluonnoksen hinta alkaen 450 € (sis.alv 24%) + km-korvaus ( 0,80/km laskutetaan molempiin suuntiin, osoitteesta Pehtorinkuja Espoo.

Katso esimerkki.

Pihaluonnos toimitetaan postitse sovitun aikataulun mukaisesti.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma piirretään cad-ohjalmalla mittakaavassa 1:50, 1:100 tai 1:200. Pihan yleissuunnitelmassa esitetään pääpiirteittäin:

  • pihan tilanjako, toimintojen ja kulkureittien sijoittelu ja mitoitus
  • pihan tyyli esimerkkikuvin
  • säilytettävät rakenteet ja uudet rakenteet
  • pintamateriaalit
  • valaisinten sijoittelu
  • säilytettävä kasvillisuus ja uudet istutukset
  • maastonmuotoilun ja vesien ohjauksen periaatteet

Yleissuunnitelman pohjalta voidaan tarvittaessa laatia alustava kustannusarvio. Pihan maanrakennustyöt voidaan toteuttaa yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuunnitelma sopii erinomaisesti sinulle joka tulet pääasiassa rakentamaan pihasi itse.

Katso esimerkki.

Yleissuunnitelman hinta alkaen 800 € (sis.alv 24%) + km-korvaus ( 0,80/km laskutetaan molempiin suuntiin, osoitteesta Pehtorinkuja Espoo.

Pihasuunnitelma

Pihasuunnitelma on toiselta nimitykseltään toteutussuunnitelma. Pihasuunnitelman avulla voit pyytää vertailukelpoisia tarjouksia useammalta viherurakoitsijalta.

Suunnittelu alkaa tapaamisella tontillanne. Tapaamisen aikana keskustellaan teidän toiveista pihan suhteen. Suunnittelu on kaksivaiheinen, laadin pihastanne ensin yleissuunnitelman joka käydään läpi yhdessä. Siten voimme varmistua siitä, että suunnitelma on toiveidenne mukainen. Sovitut lisäykset tai muutokset tehdään lopulliseen pihasuunnitelmaan.

Pihasuunnitelma on sisällöltään tarkempi kuin yleissuunnitelma, se sisältää tarkat määrittelyt materiaaleille, kasviluettelon määrälaskelmineen, vihertyöselostuksen.

Hinnoittelu

Pihasuunnitelman hintaan vaikuttavat tontin korkeuserot, tontin koko, pihasuunnitelman laajuus, asiakkaan toiveet sekä lähtötietojen tarkkuus.

Pihasuunnittelu voidaan hinnoitella asemapiirustuksen ja rakennuksen piirustusten pohjalta. Työ mitoitetaan aina asiakkaan tarpeiden pohjalta. Ota siis yhteyttä ja pyydä tarjous!